TREDJE LÅNGGATAN

BRF Tredje Långgatan, en mycket elegant byggnad i hjärtat av det område som kommit att bli centrum för unga och hippa, men också ett spännande område där unga, gamla, barnfamiljer och butiker gör det till ett mycket levande område.

Stort projekt
För BRF Tredje Långgatan utfördes en omfattande renovering av fastigheten. Till att börja med totalrenoverades tre balkonger. De fick gjutas om och räckena blästras och målas. Stålramen i balkongen fick även bytas ut.

Innergården renoveras
På innergården bilades putsen bort in till stommen. Sprickor gjordes rent och fasaden armerades om, putsades och målades. Sammanagd yta var 900 kvm. Även alla fönster och balkongdörrar byttes ut och fyra nya balkonger byggdes. Till detta kom även en hel del plåtarbeten.

Ny trappa
Vi flyttade även en källarnedgång och gjöt en ny trappa. På framsidan knackades lös fog loss och ny fog applicerades. Ett mycket omfattande projekt där Johns olika kunskapsområden verkligen kom till sin rätt.