PALACEHUSET

Palacehuset uppfördes 1751 var den huvudsakliga funktionen sockerbruk. När Affärsmannen Pontus Fürstenberg flyttade in i huset kom det att kallas för Fürstenbergska Palatset. Mot betalning i form av hjälp med utsmyckning av huset lät ha en rad kända konstnärer som Carl Larsson, Anders Zorn och Bruno Liljefors bo och verka i huset. I början av 1900-talet byggdes huset om till hotell Palace Hotel och går numera i folkmun under namnet Palace.

Kul och svårt
När vi kom dit förstod vi direkt att det var ett mycket komplext projekt. Balder äger huset, kanalen ägs av länstyrelsen och Trafikverket ägde sockeln. Att byggnaden dessutom skulle renoveras enligt antikvariska principer gjorde det ännu mer intressant.
Målningen gjordes med linoljefärg i tre omgångar med en torktid på flera veckor för varje lager. Stora delar av fasaden bestod av gjutjärn och var mycket illa medfaren, så fick delar av denna monteras ned och renoveras eller nytillverkas. Trots svårigheterna så var projekt mycket intressant och lärorikt och vi fick chans att göra det vi är bäst på: Planera, utföra och slutföra komplicerade projekt.