LINDEGÅRDEN FLODA ALLÉ 9

Tegelfasaderna putsades (slammades) så att fastigheterna fick nya vackra fasader.