Publicerad 2018-10-19

Lindegården Floda Allé 9

Tegelfasaderna putsades (slammades) så att fastigheterna fick nya vackra fasader.