OLIVEN

Projektet startade med en balkongrenovering, men det konstaterades ett behov av viss bjälklagsrenovering samt putslagningar.