FILM I VÄST

Film i Västs kontor och studio i Trollhättan består av flera delar som är byggda vid olika tillfällen, några helt nybyggda. Johns uppgift var att skapa en enhet mellan de olika delarna för att få en mer sammanhållen känsla.