RÅGÅRDEN

Själva arbetet hade inte varit komplicerat att utföra om det hade gjorts rätt från början. Utmaningen låg i att återställa det som utförts felaktigt, att ha god kommunikation med alla inblandade så att missförstånd och andra fördröjande faktorer eliminerades.

Noggrann planering
Varje morgon hade vår personal ett möte där gick vi igenom frågor och planerade dagens arbete. Detta gjorde att inget föll mellan stolarna, inget hann gå fel, alla visste exakt vad de skulle göra varje dag. För att säkerställa kvaliteten så gjorde vi besiktningar på egen bekostnad genom en oberoende besiktningsman. Detta för att vinna tid och hinna rätta till eventuella fel innan ställningen togs ned. Vår kund, var med på besiktningarna och de var glada att färdigställa bygget med minimala anmärkningar på fasaden som Johns har gjort. Vi har haft otroligt roligt på detta projekt och vi var klara i tid, med en veckas marginal.