FRIDASKOLAN

Den här gången var Johns inkallade som underentrepenör till Bra Bygg. De behövde någon som dels kunde fasad, men som också var flexibel och kunde utföra de speciallösningar som behövdes för en såpass unik byggnad som Fridaskolan.

Om fasaden
Fasaden putsades med Weber tunnputssystem. Vi använde en handdragen ytputs för att fasaden skulle se slät ut men samtidigt arbetad. Ett hantverk helt enkelt. Djupa smygar i fasaden medförde att vi fick komma på nya lösningar under arbetets gång.

Höll vi tiden?
Vi fick tillträde senare än planerat men lyckades ändå hålla oss inom utsatt tidsram. Ett projekt där kund, slutkund och även vi själva var mycket nöjda. Fridaskolan var även ett projekt där vi kände att vi utvecklades, något som är mycket viktigt för oss. Kunskap är en fäskvara och det sker mycket i byggbranschen nu vad det gäller forskning och utveckling.