Pål Warolin

VD

Pål Warolin VD för Fasadgruppen samt VD på Johns. Har en bred erfarenhet med ledande befattningar såsom försäljningschef, VD, koncernchef samt styrelsearbete inom flertalet branscher. Pål har en kandidatexamen som företagsingenjör.

Favoritfasad: Palacehuset Göteborg