Pål Warolin

VD

Anders Samuelsson

KOLFIBERANSVARIG

Birgitta Halliden

EKONOMICHEF

Anders Nordström

LAGERANSVARIG